Budowa i regulacja mechanizmu spustowego w wiatrówce Air Arms TX200 (ProSport)Jak ustawić spust w kultowej wiatrówce Air Armsa


Pomimo, że mechanizm spustowy w wiatrówce sprężynowej Air Arms TX200 jest bardzo prosty w budowie, to uchodzi za jeden z lepszych, jeśli chodzi o możliwości regulacyjne i komfort użytkowania. Za pomocą tylko trzech elementów regulacyjnych daje się ustawić praktycznie wszystko. Długość pierwszej drogi spustu, długość drugiej i oczywiście siłę nacisku na spust. Niestety, prostota budowy powoduje, że regulacja nie jest intuicyjna i powinna być przeprowadzona według określonej kolejności, gdyż zmiana nastaw jednego elementu powoduje zmianę wcześniej ustawionych.

Zasada działania

Schematyczna budowa mechanizmu spustowego przedstawiona jest na rysunku.


Wiatrówki to nasze hobby. Budowa i regulacja spustu w wiatrówce Air Arms TX200.


Składa się ze spustu (1), trzech kształtek wykonanych z wysokiej jakości stali (2, 3, 4), śruby regulacyjnej pierwszej drogi spustu (6), drugiej drogi (7), siły nacisku spustu (8) oraz sprężyny ściągającej (9).

Ściągając spust od pozycji (a) do pozycji (b) śruba pierwszej drogi (1) naciska na kształtkę (2) powodując że obraca się ona wokół swojej osi obrotu. Element (2) pomału ześlizguje się z zęba elementu (3). Siła z jaką musimy działać na spust wynika z przełożeń na dźwigniach i siły sprężyny (8).

Po dotarciu do położenia (b) śruba regulacyjna drugiej drogi (7) opiera się o element (2). Od tego momentu dalsze ściąganie spustu będzie przenoszone przez tą śrubę.


Wiatrówki to nasze hobby. Budowa i regulacja spustu w wiatrówce Air Arms TX200.


Element (2) ledwo co opiera się o ząb elementu (3). Proszę zauważyć, ze skróciło się również ramię na jakim działa nowa śruba. Oznacza to, że do dalszego ściągnięcia spustu trzeba będzie użyć większej siły. Jest to ze wszech miar wskazane. Tak zaprojektowany mechanizm spustowy wyraźnie "sygnalizuje" strzelcowi koniec pierwszej drogi spustu.

Dalsze ściąganie spustu powoduje, że element (2) ześlizgnie się z zęba elementu (3).


Wiatrówki to nasze hobby. Budowa i regulacja spustu w wiatrówce Air Arms TX200.


Uwolniony element (3) jest ściągany sprężyną (9) do momentu aż zablokuje się o element (2). Jego górny ząb odblokowuje kształtkę (4). Ta również porusza się wokół osi obrotu ściągana tą samą sprężyną (9) i zwalnia zaczep tłoka (5). Rozpoczyna się cykl strzału.

Regulacja

Regulacja nie jest trudna choć może być żmudna dla osoby, która wykonuje ją po raz pierwszy.

Bez względu na doświadczenie, regulację spustu dokonujemy bardzo ostrożnie i bezwzględnie przestrzegając niżej wymienionych zasad.

- Nie regulujemy spustu jeśli akceptujemy obecne ustawienia. "Lepsze jest wrogiem dobrego" i tej zasady proszę się trzymać.

- Nigdy nie strzelamy bez śrutu w lufie! Takie postępowanie może uszkodzić wiatrówkę - uszczelkę i/lub sprężynę główną.

- Ponieważ do regulacji musimy oddać kilka, kilkanaście strzałów śrutem zadbajmy o bezpieczeństwo innych osób. Nie róbmy tego w domu! Niekontrolowany wystrzał może narobić sporo szkód nie mówiąc już o ew. okaleczeniu osób.

- Spust można ustawić prawie na "dotyk". Jednak przestrzegam przed takim ustawieniem. Załadowana wiatrówka staje się niebezpieczna ze zbyt miękkim i delikatnym spustem. Możliwe są niekontrolowane wystrzały wynikające z samej zmiany jej położenia! Łatwo sobie wyobrazić skutki sytuacji, gdy palce obsługującego są jeszcze w porcie ładowania a następuje niekontrolowane zwolnienie tłoka. Grozi to obcięciem palców! To nie są żarty!

- Wszelkie końcowe regulacje śrubami regulacyjnymi wykonujemy "małymi kroczkami" po 1/4 lub mniej obrotu. Nie przestrzeganie tej zasady może doprowadzić do ustawienia zbyt czułego spustu ze wszelkimi konsekwencjami niekontrolowanego strzału. Po każdej zmianie oddajemy kilka strzałów po to by upewnić się czy nowe ustawienia są powtarzalne. Im czulszy spust chcemy ustawić tym ostrożniej regulujemy (np. co 1/8 obrotu śrub).

- Po zakończeniu regulacji a przed rozpoczęciem eksploatacji obowiązkowo zabezpieczamy śruby dowolnym środkiem zapobiegającym ich wykręcaniu się (np. Loctite) po to by regulacja nie zmieniła się od drgań na czulszą z ew. skutkami niekontrolowanego strzału.

1. Regulację rozpoczynamy od wykręcenia śrubek (6) i (7) tak, by nie dotykały elementu (2) a sam język spustowy (1) wykazywał spory luz.

2. Wkręcamy śrubę pierwszej drogi (6) tak, by oparła się o element (2). Poznamy to po tym, że język spustowy (1) straci luz i lekko się "utwardzi". Od tego momentu postępujemy bardzo ostrożnie.

3. Ustawiamy twardość spustu regulując śrubą (8). Wkręcanie śruby (8) powoduje zwiększenie napięcia współpracującej z nią i elementem (2) sprężyny a tym samym konieczność użycia większej siły do ściągania spustu.

4. Ostrożnie przygotowujemy wiatrówkę do strzału. Jeśli mechanizm spustowy nie chce zaskoczyć i przytrzymać tłoka, odbezpieczamy blokadę i delikatnie zwalniamy dźwignię naciągu i wykręcamy śrubkę (6) o jeden pełny obrót. Powtarzamy próbę.

5. Trzymając ręką dźwignię naciągu (na wszelki wypadek) ładujemy śrut.

6. Celując w bezpieczne miejsce (kulochwyt, wał z ziemi, itp.) ściągamy spust do momentu wystrzału. Jeśli długość pierwszej drogi nam odpowiada nie ruszamy więcej śrubki (6). W innym przypadku wkręcamy ją co 1/4 obrotu, każdorazowo oddając strzał kontrolny. Wkręcając śrubkę (6) skracamy pierwszą drogę spustu. Długość pierwszej drogi ze względów praktycznych i trwałości mechanizmu spustowego nie powinna być mniejsza niż 4 mm liczone na końcu języka spustowego. W ten sposób ustawiamy drogę (a) do (c) (patrz rysunek). Zapamiętujemy mniej więcej położenie języka spustowego przy którym pada strzał.

7. Ładujemy wiatrówkę. Wcelowujemy ją w bezpieczne miejsce. Wkręcamy śrubkę drugiej drogi (7) co jeden obrót każdorazowo delikatnie ściągając spust (ale nie oddając w miarę możliwości strzału - zapamiętaliśmy przy jakim położeniu strzał pada) sprawdzając czy daje się wyczuć drugi stopień. Objawia się to delikatnym dodatkowym oporem zanim padnie strzał. Ten dodatkowy opór występuje w miejscu oznaczonym na rysunku (b), czyli pojawia się przed punktem (c).

8. Teraz wykręcamy śrubkę (7) skracając tym samym drugą drogę spustu. Początek drugiej drogi (b) będzie występował coraz bliżej punktu (c). Końcową regulację wykonujemy co 1/4 a lepiej co 1/8 obrotu tej śrubki. Uważa się że najlepsze ustawienie jest takie, że praktycznie nie ma drugiej drogi. Pierwsza droga spustu kończy się delikatnym oporem a po jego pokonaniu pada strzał.

Życzę bezpiecznej i udanej regulacji.


Autor: Tomasz “Cypis” Gębala
Rysunek: autor